Free shipping & return for all orders

จัดส่ง & คืนสินค้า ง่ายและฟรี FREE DELIVERY & EASY RETURN

ส่งฟรี ส่งเร็ว เปลี่ยนคืนง่าย

การส่งสินค้า

 1. บริการส่งสินค้าฟรีทุกชิ้น
 2. ส่งสินค้าในวันเดียวกันในกรณีที่มีการสั่งซื้อก่อนเวลา 14.00 น.
 3. ส่งสินค้าผ่านระบบลงทะเบียน (EMS) ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ (2 วันทำการในเขตกรุงเทพมหานคร)

ข้อตกลงในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

 1. ท่านสามารถคืนสินค้าที่สภาพชำรุดหรือเสียหายจากการผลิตได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน 14 วันเท่านั้น
 2. ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ 1 ครั้ง ในกรณีที่สภาพใหม่ (*สินค้ายังไม่ผ่านการใช้งาน) ภายใน 2 อาทิตย์ หลังจากได้รับสินค้า
 3. หากท่านต้องการคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ เรายินดีคืนเงินให้กับท่านในราคาเต็มของสินค้า คุณสามารถคืนสินค้าในสภาพใหม่ (*ยังไม่ผ่านการใช้งาน) ให้กับเราได้ภายใน 2 อาทิตย์หลังจากได้รับสินค้า
 4. เรายินดีคืนเงินในราคาเต็มของสินค้า ใน 5 วันทำการ หลังจากเราได้รับสินค้าในสภาพใหม่ (*ยังไม่ผ่านการใช้งาน) คืนจากท่าน
 5. กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล sales@oofos.asia หรือ ติดต่อ 082-285-4700 ก่อนที่ท่านจะเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากับเรา

 

 

Free & Fast Delivery, Easy Return

Delivery

 1.  Free shipping for all products.
 2.  Ship in the same day if order before 2pm.
 3.  Using EMS to deliver within 3 days. (2 days in Bangkok area)

 

Return and exchange policies

 1. You may return damaged or defective item by production process without any cost. within 2 weeks of delivery.
 2. You may exchange your new, unopened or unused shoes to new one, once for free of cost, within 2 weeks of delivery.
 3. You may return your new, unopened or unused shoes within 2 weeks of delivery for a full refund except postal cost.
 4. Refund would be made within 5 days after we receive and process your return.
 5. Before you exchange or return, please send email to sales@oofos.asia or call 082-285-4700

 

ตารางไซส์ Size Guide