Free shipping & return for all orders

จัดส่ง & คืนสินค้า ง่ายและฟรี FREE DELIVERY & EASY RETURN

ส่งฟรี ส่งเร็ว เปลี่ยนคืนง่าย

การส่งสินค้า

 1. บริการส่งสินค้าฟรีทุกชิ้น
 2. ส่งสินค้าในวันเดียวกันในกรณีที่มีการสั่งซื้อก่อนเวลา 14.00 น.
 3. ส่งสินค้าผ่านระบบลงทะเบียน (EMS) ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 วันทำการ (2 วันทำการในเขตกรุงเทพมหานคร)

ข้อตกลงในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

 1. ท่านสามารถคืนสินค้าที่สภาพชำรุดหรือเสียหายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 2. ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ 1 ครั้ง ในกรณีที่สภาพใหม่ (*สินค้ายังไม่ผ่านการใช้งาน) ภายใน 2 อาทิตย์ หลังจากได้รับสินค้า
 3. หากท่านต้องการคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ เรายินดีคืนเงินให้กับท่านในราคาเต็มของสินค้า คุณสามารถคืนสินค้าในสภาพใหม่ (*ยังไม่ผ่านการใช้งาน) ให้กับเราได้ภายใน 2 อาทิตย์หลังจากได้รับสินค้า
 4. เรายินดีคืนเงินในราคาเต็มของสินค้า ใน 5 วันทำการ หลังจากเราได้รับสินค้าในสภาพใหม่ (*ยังไม่ผ่านการใช้งาน) คืนจากท่าน
 5. กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล sales@oofos.asia หรือ ติดต่อ 02-862-4700 ก่อนที่ท่านจะเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากับเรา

 

 

Free & Fast Delivery, Easy Return

Delivery

 1.  Free shipping for all products.
 2.  Ship in the same day if order before 2pm.
 3.  Using EMS to deliver within 3 days. (2 days in Bangkok area)

 

Return and exchange policies

 1. You may return damaged or defective item without any cost.
 2. You may exchange your new, unopened or unused shoes to new one, once for free of cost, within 2 weeks of delivery.
 3. You may return your new, unopened or unused shoes within 2 weeks of delivery for a full refund except postal cost.
 4. Refund would be made within 5 days after we receive and process your return.
 5. Before you exchange or return, please send email to sales@oofos.asia or call 02-862-4700

 

ตารางไซส์ Size Guide